พม.-สตช.เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ช่วยเหลือสังคมOSCC
เมื่อ : 27/04/2558 11:57:56 อ่าน : 1596
พม.-สตช.เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ช่วยเหลือสังคมOSCC

นำเสนอข่าวโดยทีมงาน Sanook.com


พม. จับมือ สตช. เพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวดเร็วทันใจ

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมบูรณาการและประสานส่งต่อผู้ประสบปัญหาสังคมจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC สายด่วน ๑๓๐๐ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยได้บูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมระหว่างศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน ๑๓๐๐ และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดตั้งคณะทำงานร่วมบูรณาการประสานส่งต่อ ผู้ประสบปัญหาสังคมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อทำหน้าที่ในการยกร่างบันทึกข้อตกลงฯ (MOU) ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามกรอบ MOU และจัดทำบันทึกข้อตกลงการบูรณาการประสานส่งต่อผู้ประสบปัญหาสังคมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทั้งนี้ คาดว่าการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน และการจัดประชุมชี้แจงแนวทาง การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ นอกจากนี้ จะมีการจัดทำแผนพัฒนาระยะต่อไป เพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น


 
ขอบคุณเนื้อหาข่าวดีดีจาก Sanook.com และ Mthai.com

 
 
 
Copyrights (c) 2012. varietyauto.topbuysales.com All rights reserved. Email : topbuysales@gmail.com เบอร์มงคล ซิมเบอร์สวย เบอร์เลขศาสตร์